Srijeda, 13 Travanj 2016 00:04

Korištenje glifosata je jako opasno ali...

Korištenje glifosata, naime, usko je povezano s uzgojem GMO-a. Postojeće sorte GMO soje i kukuruza sadrže proteine koji uzrokuju toleranciju sorti na herbicide koji sadržavaju glifosat. „Multinacionalne kompanije umanjuju opasnost glifosata za zdravlje jer i dalje žele prodavati GMO koji je jedino konkurentan s aplikacijom tog herbicida“, upozorava Petir.

Hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Marijana Petir upozorila je večeras na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja se ovog tjedna održava u Strabourgu kako je Međunarodna agencija za istraživanje raka uvrstila glifosat u kategoriju tvari koje su vjerojatno kancerogene.

Upravo stoga Petir smatra kako se odluka o produženju odobrenja uporabe glifosata mora donositi poštujući „načelo predostrožnosti“ što Europska komisija nije uvažila predlažući rok produljenja uporabe glifosata na 15 godina. „Narušavanje tog načela narušava pravo građana, a u ovom slučaju poljoprivrednika, na zdrav život u zdravom okolišu, kao i na njihovu sigurnost na radu“, upozorila je Petir prilikom rasprave o produljenju odobrenja glifosata i prigovora koju je na odluku Europske komisije podnio Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta.

Glifosat je najprodavaniji herbicid na svijetu i jedan od najviše upotrebljavanih herbicida u Europi. Riječ je o sistemskom herbicidu širokog spektra za suzbijanje velikog broja jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova te višegodišnjih korova s dubokim korijenom i gomoljima. Meta analiza epidemioloških studija radnika koji u svom radu koriste herbicide, kako navodi hrvatska zastupnica, pokazala je povećan rizik kod njih od B-staničnog limfoma.

Korištenje glifosata, naime, usko je povezano s uzgojem GMO-a. Postojeće sorte GMO soje i kukuruza sadrže proteine koji uzrokuju toleranciju sorti na herbicide koji sadržavaju glifosat. „Multinacionalne kompanije umanjuju opasnost glifosata za zdravlje jer i dalje žele prodavati GMO koji je jedino konkurentan s aplikacijom tog herbicida“, upozorava Petir.

Nakon konzultacija sa stručnjacima da se podrobnija analiza učinka glifosata na ljudsko zdravlje može napraviti u roku unutar godine dana, te svjesna činjenice o razmjerima uporabe glifosata kao aktivne tvari u poljoprivredi diljem Europe, Petir smatra da produženje odobrenja upotrebe glifosata ne bi smijelo biti duže od jedne do tri godine. „To je razuman rok u kojem nakon dobivanja rezultata istraživanja možemo donijeti informiranu odluku“, zaključila je Petir i pozvala na odbijanje prijedloga Europske komisije.

935x150