Subota, 18 Studeni 2023 20:42

Očuvanjem ekosustava Drave do bolje obrane od poplava i kvalitetnijeg suživota s prirodom

Na lokaciji rukavca rijeke Drave kod Legrada su, predstavljanjem javnosti i lokalnoj zajednici, otvoreni radovi na prvoj od šest planiranih lokacija obnove u sklopu projekta DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekama. Ova ambiciozna inicijativa ima za cilj očuvanje prirodne baštine Drave, jedne od posljednjih poluprirodnih europskih rijeka, te poboljšanje njene dinamike i morfologije duž 300 kilometara toka kroz Hrvatsku.

drava3
 
Područje DRAVA LIFE projekta uklopljeno je u prvi svjetski Petodržavni UNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, poznat kao "Europska Amazona".
 
Više detalja možete pronaći u prilogu. Autor fotografija je Goran Šafarek, a više fotografija možete skinuti naLINKU

Otvarajući događanjeIgor Horvat, potpredsjednik Općinskog vijeća općine Legrad istaknuo je vitalnu ulogu koju rijeka Drava ima u životu zajednice: “Pruža nam izvor sredstava za život, rekreaciju i prirodne ljepote koje definiraju naš identitet. Radujemo se što će obnova rijeke doprinijeti boljoj zaštiti od poplava naseljenih područja uz rijeku i povećati rekreacijsku vrijednost područja za lokalno stanovništvo”. Prisutne je pozdravio i zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije g. Ratimir Ljubić.

“Provedbom DRAVA LIFE projekta uvode se nove prakse u upravljanju vodama i u zaštiti prirode na temelju brojnih iskustava širom Europe, koja su pokazala kako je obnovarijeka i njihovih poplavnih područja, jedan od prirodi najprihvatljivijih načina poboljšanja stanja ekosustava i obrane od poplava”, istaknuo je Milan Rezo, direktor Vodnogospodarskog odjela za Muru i Gornju Dravu u Hrvatskim vodama, zaključivši: „Nakon višegodišnjih priprema, početak radova na ovoj lokaciji značajna je prekretnica u provedbi Projekta“.

Obnovom rijeke Drave prostor će dobiti atraktivne krajobrazne i biološke lokalitete koji će predstavljati novi resurs za razvoj ekološkog turizma i edukativnih aktivnosti. “Učenje o primijenjenim mjerama obnove, riječnim staništima i ugroženim vrstama povećat će razumijevanje potrebe zaštite i suživota lokalnih zajednica s ekosustavom rijeke Drave”, izjavio je koordinator projekta Jasmin Sadiković iz udruge Zeleni Osijek predstavljajući projekt, dosadašnja postignuća i planove za naredni period.

Aktivnosti obnove bit će od velike važnosti za očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u Natura 2000 područjima obuhvaćenima projektom”, izjavila je Željka Kolar, ravnateljica JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije.

Nedavno dogovorenaUredba o obnovi prirode, koja bi uskoro trebala biti usvojena od strane EU Vijeća i Parlamenta, traži od država članica poput Hrvatske da obnove degradirane ekosustave. Projekti obnove rijeka poput DRAVA LIFE projekta važan su korak u provedbi ove nove Uredbe i udruživanju snaga protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti”, istaknula je Tanja Nikowitz iz organizacije WWF Austrija dajući širi kontekst. “Područje DRAVA LIFE projekta uklopljeno je u prvi svjetski PetodržavniUNESCO rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, poznat kao "Europska Amazona". Ova izvanredna inicijativa utjelovljuje zajedničku predanost Austrije, Slovenije, Hrvatske, Mađarske i Srbije, pokazujući da očuvanje ne poznaje granice.”

935x150